Ulike tillitsvalgte har ulike behov. Denne siden vil utvikles, i tråd med ønsker fra tillitsvalgte, og opplevd behov.