Kampanje Farmaceutene 5000

Bli medlem

Kan vi nå 5000 medlemmer før nyttår? Delta i vervekampanjen og bli med i trekning av premier til både de som verver og de som blir vervet.

 • Yrkesaktiv
  (ordinært medlemskap)

  kr 460,-mnd
  • Arbeidsrettslig bistand

  • Profesjonsansvarsforsikring inkludert

  • Lønnsstatistikk og råd ved skifte av jobb

  • Møteplasser, kursing og faglige aktiviteter

  • Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

  • Gode bank- og forsikringsavtaler, m.m.

 • Student

  kr 200,-halvår
  • Arbeidsrettslig bistand bl.a. gjennomgang av arbeidskontrakt

  • Gratis Studentforsikring inkluderer tyveriforsikring og Tryg Legehjelp

  • Jobbsøkerkurs og lønnsstatistikk

  • Studentforum med eget styre

  • Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

 • Stipendiat

  kr 90,-mnd
  • Arbeidsrettslig bistand

  • Råd ved skifte av jobb og lønnsstatistikk

  • Lav kontingent

  • Fulle medlemsrettigheter

  • Samlinger med Farmaceutene Akademia

  • Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

 • Ikke yrkesaktiv

  kr 175,-mnd
  • Lavere kontingent når du står uten jobb

  • Tilgang på arbeidsrettslig bistand

  • Råd ved skifte av jobbb og lønnsstatistikk

  • Kursing og faglige aktiviteter

  • Norsk Farmaceutisk Tidsskrift