Farmaceutene er foreningen for deg som er farmasøyt og stipendiat.

Du betaler kun kr 90 per mnd i den tiden du er stipendiat og har alle rettigheter som et ordinært fullt betalende medlem.

Profesjonsforeningen for alle farmasøyter

Farmaceutene er den eneste profesjonsforening for farmasøyter i Norge.

Vi ivaretar alle aspekter ved farmasøyters karriere, fra studietid til pensjonisttilværelse. Vi ivaretar farmasifaget, fagforeningsarbeidet og det fagpolitiske og det er kun våre medlemmer som har inkludert profesjonsansvarsforsikring for farmasøyter!

  • Vi arbeider utelukkende for farmasøyters lønns- og arbeidsvilkår.
  • Våre jurister kan farmasibransjen.
  • Vi arbeider for bedre rammevilkår for farmasøytisk forskning.
  • Vi arbeider for en større og mer levedyktig norsk farmasøytisk industri.
  • Vi er representert i utvalget som skal utrede apotekloven, herunder forholdet grossist/detaljist.

Hvis du også ønsker å påvirke farmasifagets rammer og utvikling, meld deg inn hos oss.
Det er vi som representerer det farmasifaglige ­fellesskap i Norge.

Meld deg inn her