• Representantskapsmøtene avholdes før 15. juni annethvert år (oddetallsår). 
  • Første representantskapsmøte med ny organisasjonsstruktur ble avholdt 10. juni 2021 (etter at nye vedtekter trådte i kraft 1. januar 2021).
     

Representantskapet består av:

  • seks delegater fra hver region, som er valgt av og blant medlemmene i regionen
  • leder fra hvert faste forum; Studentforum, Apotekerforum og Pernsjonistforum
  • en delegat fra hvert faste forum, valgt av og blant medlemmene i forumet
  • øvrige delegater, antall fastsatt av foregående Representantskap, fordeles forholdsmessig mellom regionene ut fra regionenes medlemstall

Foreningens styringsdokumenter

Beslutningsprotokoll:

Beslutningsprotokoll fra representantskapsmøte 2023 (PDF, 1MB)