Hvorfor registrere FEVU-poeng?


Ved å vise til antall oppnådde poeng kan du overfor din arbeidsgiver dokumentere at du holder deg faglig oppdatert. Poengsystemet kan også brukes til å dokumentere oppnådd kompetanseheving og etterutdanningsaktivitet.

FEVU-fagrådet fastsetter kriterier for tildeling av FEVU-poeng og vurderer antall FEVU-poeng som skal tildeles den enkelte aktivitet.

Fagrådet anbefaler aktivitet som tilsvarer minst 30 FEVU-poeng per 3-årsperiode. Første periode var 2012-2014. Systemet er nå inne i sin fjerde treårsperiode; 2021-2023.


Hvordan registere FEVU-poeng?

Dersom arrangementet du har deltatt på er forhåndsgodkjent for FEVU-poeng:

 1. Logg inn på Min side 
 2. Gå inn på FEVU via Min Side
 3. Trykk på «Registrer FEVU-aktivitet» og søk opp arrangementet du har deltatt på eller kurskoden for gjennomført e-læringskurs fra Apokus. 
 4. Ved å markere i kolonnen «Velg» og trykke på «Jeg har deltatt på denne aktiviteten» vil FEVU-status oppdateres og arrangement med tilhørende FEVU-poeng automatisk registreres på din profil. 
   

Logg inn


Dersom arrangementet ikke er forhåndsgodkjent for FEVU-poeng fra før:
Send en mail til fevu@farmaceutene.no for informasjon om fremgangsmåte. 
 

FEVU-fagrådet

 • Fagrådet oppnevnes av Sentralstyret for 3 år av gangen.
 • Fagrådet ledes av Farmeceutenes leder.
 • Rådet består av inntil fire medlemmer, i tillegg til leder og representant fra sekretariatet.
 • Representant fra sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen for fagrådet samt den administrative driften av FEVU.
 • Fagrådet skal være et rådgivende organ for foreningen i arbeidet med fagutvikling innenfor utdanning og etterutdanning, samt foreningens etterutdanningssystem. 
 • Fagrådet skal bestemme kriterier for etterutdanningspoeng. De skal vurdere antall poeng på de enkelte kurs/utdanning/arrangement som anses relevante.
 • Fagrådet er rådgivende organ i spørsmål angående grunn- og videreutdanningen.
 • Det bør tilstrebes at rådet består av: Farmasøyt fra industri, apotek, offentlig sektor og helseforetak

 


Fra januar 2021 består FEVU-fagrådet av følgende representanter (funksjonstid i parentes): 

 • Kari Christiane Bjerknes  (2021-2022-2023)
 • Kristian Svendsen (2021-2022-2023)
 • Wenche Eie Reiersen (2022-2023-2024)