Riktige legemidler. Bedre helse - god samfunnsøkonomi

Farmaceutenes visjon, vedtatt av representantskapet høsten 2019


Sentralt i visjonen står følgende mål: 

Riktig legemiddelbruk - bredde veiledningstilbudet

 • Bygge ut rådgivnings- og veiledningstilbudet
 • Alle kommuner skal ha tilgang til farmasøytisk kompetanse i sin helse- og omsorgstjeneste
 • Sykehusene skal ha tilgang til farmasøytisk kompetanse på alle avdelinger
 • Farmasøyter skal ha journaltilgang og -plikt.
 • Farmasøyter kan bidra til å bedre etterlevelse 

 

Riktige legemiddel - skifte fokus fra billigst til riktig

 • Nye og effektive preparater må tas i bruk raskt
 • Preparater må være tilgjengelige i tilstrekkelige mengder
 • Prisbildet på legemidler må sikre innovasjon og nyutvikling
 • FoU og klinisk utprøving av legemidler må også skje i Norge

 

Kompetanse og rekruttering - utvikle og tydeliggjøre farmasøytenes nye rolle

 • Kontinuerlig heve farmasøytenes kompetanse og utvikle deres rolle
 • Sikre rekrutteringen til og utviklingen av profesjonen
 • Arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår 
 • Sikre farmasøytisk produksjonskompetanse i Nor 

 

 Foreningens styringsdokumenter