Apotekerrosen. Illustrasjon: Eir HolÅrets farmasøyt er en utmerkelse som gis til en yrkesaktiv farmasøyt, som på en spesiell måte har bidratt til å forsterke, utvikle eller befeste farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, og som gjennom sin yrkesutøvelse står som et forbilde for andre farmasøyter.

Årets farmasøyt utnevnes av Sentralstyret og tildelingen av utmerkelsen foregår i forbindelse med markeringen av Verdens farmasøytdag. Medlemmer i Norges Farmaceutiske Forening har mulighet til å foreslå kandidater. 

Årets farmasøyt 1998-2023

2023: Ellen Riksvold

2022: Janne Kutschera Sund
2021: Apotekfarmasøyter i Norge
2020: Bente Hayes

2019: Anne Gerd Granås
2018: Anne Markestad
2017: Gunnstein Norheim
2016: Hedvig Nordeng
2015: Håvard Horn
2014: Wenche Gordon
2013:  Ragnhild Marie Løberg
2012:  Laila Irene Bruun
2011:  Hilde Frøyland
2010:  Astrid Gilje Hageler
2009:  Vigdis Frost Lied
2008:  Anne Waal Amundsen
2007:  Ellen Kristoffersen
2006:  Espen Molden
2005:  Ingrid Grønlie
2004:  Arvid Kronstad
2003:  Kjersti Bakken
2002:  Frank Jørgensen
2001:  Angela Kristensen
2000:  Guttorm Folkedal  (post mortem)
1999:  Merete Klausen
1998:  Kirsten Kilvik Viktil