Reisepolicy

Husk at du må ha en bekreftelse fra Farmaceutene før du kan bestille reise. 


Av hensyn til at våre ressurser skal gi mest mulig medlemsaktivitet og kursing, gjelder følgende:

  • Bestill billett så tidlig som mulig.
  • Offentlig kommunikasjon er primærtransportmetode.
  • Avklar på forhånd ved bruk av personbil. Dette gjelder også parkering.
  • Ekstra overnatting dekkes som regel ikke. Dersom du har behov for dette,  det avklares i forkant.
  • Reiser med fly og regionstog bestilles hos Berg-Hansen.
  • Du er selv ansvarlig for å tegne reiseforsikring.

Spørsmål? Send en henvendelse til kurs@farmaceutene.no 

Nedenfor finner du nyttig informasjon når du deltar på kurs og arrangementer.