Rett til fri med og uten lønn

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører. 

Både tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

 

Lønnsrefusjon

Når medlemmer deltar på kurs/arrangementer i regi av Farmaceutene vil rett til fri, og rett til fri med lønn, avhenge av hvilket tariffområde medlemmet tilhører. Dersom medlemmet har rett til fri med lønn for å delta, bærer arbeidsgiver kostnaden.

Dersom medlemmet ikke har rett på fri med lønn, vil Farmaceutene refundere lønnstapet på tillitsvalgtkurs. På øvrige arrangementer vil det bli refundert dersom det er tydelig formidlet i forkant av arrangementet. Er du usikker, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no