Spørsmål om medlemskap, kontingent, medlemsfordeler m.m.

E-post: medlemsregister@farmaceutene.no
 

Spørsmål om lønn og bistand i arbeidsforholdet

Gjelder henvendelsen bistand i arbeidsforholdet ber vi deg gjennomgå denne siden først.
E-post: bistand@farmaceutene.no
 

Andre henvendelser

E-post: nff@farmaceutene.no 
 Sekretariatet ledes av generalsekretæren og er ansvarlig for den administrative virksomheten av foreningen. De ansatte har ulik bakgrunn og inkluderer farmasøyter og jurister.

Foreningens styringsdokumenter