MÅLPROGRAM FOR 2020–2025

(vedtatt av RS høsten 2020)

  • Utvikle organisasjonen og iverksette eventuell ny organisasjonsstruktur
  • Synliggjøre og styrke bruk av farmasøytisk kompetanse og farmasøytisk identitet
  • Jobbe for å få økt utdanningskapasitet for farmasøyter
  • Jobbe for flere farmasøytiske tjenester og økt legemiddelproduksjon
  • Jobbe for å styrke rollen til de tillitsvalgte
  • Fokusere på medlemmers lønns- og arbeidsvilkår
  • Følge opp utviklingen i pensjonsordninger generelt og POA spesielt
  • Organisere aktiviteter for å verve flere medlemmer og tillitsvalgte, samt synliggjøre verdien av medlemskap
  • Utrede systematisering av videre- og etterutdanning av farmasøyter