Profesjonsforeningen for alle farmasøyter

Norges Farmaceutiske Forening er den eneste profesjonsforening for farmasøyter i Norge.

Vi ­ivaretar alle aspekter ved farmasøyters karriere, fra studietid til pensjonisttilværelse. Vi ivaretar farmasifaget, ­fagforeningsarbeidet og det fagpolitiske og det er kun våre medlemmer som har inkludert profesjons­ansvarsforsikring for farmasøyter!

  • Vi arbeider utelukkende for farmasøyters lønns- og arbeidsvilkår.
  • Våre jurister kan farmasibransjen.
  • Vi arbeider for bedre rammevilkår for farmasøytisk forskning.
  • Vi arbeider for en større og mer levedyktig norsk farmasøytisk industri.
  • Vi er representert i utvalget som skal utrede apotekloven, herunder forholdet grossist/detaljist.

Hvis du også ønsker å påvirke farmasifagets rammer og utvikling, meld deg inn hos oss.
Det er vi som representerer det farmasifaglige fellesskap i Norge.

Meld deg inn her