Å være tillitsvalgt

Som tillitsvalgt har du adgang til å fremme forslag til arbeidsgiver, slik at du og medlemmene kan få gjennomslag for endringer i arbeidssituasjonen som dere mener er viktig. En annen viktig oppgave er å påse at Farmaceutenes overenskomster og tariffavtaler overholdes. 

Tillitsvalgte er bindeleddet mellom medlemmene og arbeidsgiver. Det er viktig å ha god kommunikasjon både med dine medlemmer og arbeidsgiver. Hvis man har en god tone, er det lettere å håndtere uenigheter og vanskelig spørsmål som kan oppstå i fremtiden. Som tillitsvalgt opptrer du ikke som deg selv, men som Farmaceutene - på vegne av Farmaceutenes medlemmer. 

Alle tillitsvalgte får tilbud om godt opplæring i tillitsvalgtrollen. Du vil blant annet få opplæring i relevante lover og avtaleverk for ditt område. Du vil kunne danne deg et nettverk av andre tillitsvalgte og bli kjent med dine hovedtillitsvalgte, slik at det blir lettere å søke råd hos disse. 

Som tillitsvalgt vil du kunne møte vanskelig situasjoner. Du vil lære mye om rettigheter, plikter, saksgang og prosess gjennom å være tillitsvalgt. Du slippper å stå alene med slike saker, så ikke nøl med å kontakte hovedtillitsvalgte eller sekretariatet. Du forventes ikke å kunne løse kompliserte saker men det forventes at du evner å lytte til medlemmer. 

Opplæringsvideoer - Rollen som tillitsvalgt

Årshjul for tillitsvalgtarbeid

Tillitsvalgthåndbok