Arbeidssteder

Arbeidssted Poststed Overenskomstområde
 • Direktoratet for e-helse, Hovedkontor
  OverenskomstområdeStaten
  Arbeidsgiver
  • Direktoratet for e-helse
  Avtale
  • Stat hovedtariffavtalen (HTA)
 • Direktoratet for e-helse, Standardisering
  OverenskomstområdeStaten
  Arbeidsgiver
  • Direktoratet for e-helse
  Avtale
  • Stat hovedtariffavtalen (HTA)
 • Direktoratet for e-helse, Tynset
  OverenskomstområdeStaten
  Arbeidsgiver
  • Direktoratet for e-helse
  Avtale
  • Stat hovedtariffavtalen (HTA)
 • DMP - Helseøkonomi og analyse
  OverenskomstområdeStaten
  Arbeidsgiver
  • Direktoratet for medisinske produkter (DMP)
  Avtale
  • Stat hovedtariffavtalen (HTA)
 • DMP - Legemiddelforsyning og medisinsk utstyrOSLO
  OverenskomstområdeStaten
  Arbeidsgiver
  • Direktoratet for medisinske produkter (DMP)
  Avtale
  • Stat hovedtariffavtalen (HTA)
 • DMP - LegemiddelvurderingOSLO
  OverenskomstområdeStaten
  Arbeidsgiver
  • Direktoratet for medisinske produkter (DMP)
  Avtale
  • Stat hovedtariffavtalen (HTA)
 • DMP - Regulatorisk og legemiddelbrukOSLO
  OverenskomstområdeStaten
  Arbeidsgiver
  • Direktoratet for medisinske produkter (DMP)
  Avtale
  • Stat hovedtariffavtalen (HTA)