Arbeidssteder

Arbeidssted Poststed Overenskomstområde
 • Direktoratet for e-helse, Hovedkontor
  OverenskomstområdeStaten
  Arbeidsgiver
  • Direktoratet for e-helse
  Avtale
  • Stat hovedtariffavtalen (HTA)
 • Direktoratet for e-helse, Standardisering
  OverenskomstområdeStaten
  Arbeidsgiver
  • Direktoratet for e-helse
  Avtale
  • Stat hovedtariffavtalen (HTA)
 • Direktoratet for e-helse, Tynset
  OverenskomstområdeStaten
  Arbeidsgiver
  • Direktoratet for e-helse
  Avtale
  • Stat hovedtariffavtalen (HTA)
 • FHI - Akutte forgiftningerOSLO
  OverenskomstområdeStaten
  Arbeidsgiver
  • Folkehelseinstituttet
  Avtale
  • Stat hovedtariffavtalen (HTA)
 • FHI - Avdeling for legemiddelstatistikk
  OverenskomstområdeStaten
  Arbeidsgiver
  • Folkehelseinstituttet
  Avtale
  • Stat hovedtariffavtalen (HTA)
 • FHI - Formidling og bruk av kunnskapOSLO
  OverenskomstområdeStaten
  Arbeidsgiver
  • Folkehelseinstituttet
  Avtale
  • Stat hovedtariffavtalen (HTA)
 • FHI - HelseregistreOSLO
  OverenskomstområdeStaten
  Arbeidsgiver
  • Folkehelseinstituttet
  Avtale
  • Stat hovedtariffavtalen (HTA)