Studenter

Studenter betaler kr 250 per halvår (kr 500 per år), inkludert studentforsikring fra Tryg
Det er kun farmasistudenter i et studieløp som fører til bachelor- eller mastergrad i farmasi som kvalifiserer for studentkontingent. 

Nyutdannende

Som student har du betalt kr 500 per år, mens fulltidsarbeidende farmasøyter betaler kr 490 per måned. Farmaceutene vet at det kan være krevende å gå fra student til arbeidstaker. Våre medlemmer får derfor studentpris på medlemskapet det første halvåret etter eksamen. Dette betyr at når du tar eksamen til sommeren, beholder du studentpris frem til jul.

Hvis du i løpet av yrkeslivet jobber deltid (mindre enn 15 timer per uke) eller ikke er yrkesaktiv kan du få redusert kontingent.

Dersom du går direkte videre på et nytt studium etter fullført grad betaler du fortsatt studentkontingent, men studiet må være av farmasøytisk art og studiet må være medlemmets hovedbeskjeftigelse. Mindre deltidsstudier ved siden av arbeid gir ikke rett til studentkontingent på medlemskap. Dersom du er i tvil, kan du ta kontakt med oss

 

Profesjonsforeningen for alle farmasøyter

Farmaceutene er den eneste profesjons­forening for ­farmasøyter i Norge.

Vi ivaretar alle aspekter ved farmasøyters ­karriere, fra studietid til pensjonisttilværelse. Vi ivaretar farmasifaget, fagforeningsarbeidet og det fagpolitiske og det er kun våre medlemmer som har inkludert profesjons­ansvarsforsikring for farmasøyter!

  • Vi arbeider utelukkende for farmasøyters lønns- og arbeidsvilkår.
  • Våre jurister kan farmasibransjen.
  • Vi arbeider for bedre rammevilkår for farmasøytisk forskning.
  • Vi arbeider for en større og mer levedyktig norsk farmasøytisk industri.
  • Vi er representert i utvalget som skal utrede apotekloven, herunder forholdet grossist/detaljist.

Hvis du også ønsker å påvirke farmasifagets rammer og utvikling, meld deg inn hos oss.
Det er vi som representerer det farmasifaglige fellesskap i Norge.

Meld deg inn her