Sentralstyret møtes 7–8 ganger i året og leder foreningens virksomhet mellom representantskapsmøtene (årsmøte). 

Styret består av åtte medlemmer, hvorav leder, nestleder samt fem styremedlemmer velges av Representantskapet, pluss et medlem som velges av Studentforum.

Sentralstyrets 8 faste medlemmer består av:

  • leder, valgt av Representantskapet
  • nestleder, valgt av Representantskapet
  • fem medlemmer, valgt av Representantskapet
  • et studentmedlem, valgt av styret i Studentforum
  • fire varamedlemmer, hvorav den høyest rangerte møter fast på sentralstyremøtene

Foreningens styringsdokumenter        Sentralstyreprotokoller