Hva bør jeg ha i lønn?

Farmaceutene utarbeider lønnsstatistikk hvert år. Statistikken bygger delvis på en spørreundersøkelse distribuert til alle våre medlemmer, og dels på lønnsdata fra arbeidsgiver der det er tilgjengelig. Vi har også utarbeidet en egen lønnskalkulator.  Lønnskalkulatoren og lønnsstatistikken er forbeholdt medlemmene. Dette gir en pekepinn på hvilken lønn du bør ha og hva andre farmasøyter tjener.

Lønnsstatistikken og lønnskalkulatoren finner du i menyen på høyre side.

Minstelønn for studenter

I Apotek 1 og Boots er det avtalt minstelønnsnivåer for studenter med og uten ekspedisjonsrett/lisens.

For masterstudenter som har autorisasjon som reseptarfarmasøyt må det forventes avlønning minst på nivå med øvrige reseptarfarmasøyter.

Hvordan tenker arbeidsgivere?

I videoen under kan du høre mer om hva arbeidsgiver tenker om lønn og lønnssamtalen.

Ledige stillinger for farmasøyter

På Farmatid finner du ledige stillinger for farmasøyter. 
Det finnes også gode muligheter for en internasjonal karriere som farmasøyt, her finner du noen ledige internasjonale stillinger.

Spørsmål

Har du spørsmål om dine lønns- og arbeidsvilkår eller ønsker at vi gjennomgår din arbeidskontrakt før du signerer, send kontrakten til bistand@farmaceutene.no

Se også brosjyren "Råd ved jobbskifte" (PDF, 786KB)