For at lønn skal virke motiverende er det viktig at den oppfattes som riktig av både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Kunnskap, kompetanse, innsats, faglig og administrativt ansvar er alle elementer som bør ligge til grunn for lønnsutviklingen, både for grupper og individer. Derfor bør alle arbeidstakere ha lønnssamtale med sin arbeidsgiver. En slik samtale vil knytte sammen virksomhetens utvikling og den enkelte arbeidstakers bidrag. Det gir et godt grunnlag for både den enkeltes lønnsutvikling og for virksomhetens oppgaveløsning.

Hva er en lønnssamtale?

Lønnssamtalen skal gi deg og din leder en mulighet til å ha en åpen dialog om din og virksomhetens utvikling. For at dette skal fungere, må det foreligge klare og definerte mål for stillingen din, slik at det finnes noe å måles opp mot. I lønnssamtalen skal arbeidstaker kunne formulere og formidle sine forventninger til lønn, arbeidsvilkår for øvrig, og karriereutvikling. Leder skal kunne gi tilbakemeldinger på dine resultater, innsats og kompetanse, og du skal kunne kommentere leders tilbakemeldinger. På denne måten vil din kompetanse og innsats bli synliggjort, og sett i sammenheng med virksomhetens målsettinger.

Farmaceutene mener lønnssamtalen bør skilles fra medarbeidersamtalen. Lønnssamtalen skal ikke være en lønnsforhandling, og erstatter ikke de lokale lønnsforhandlingene. I Spekterområdet vil lønnssamtalen være et naturlig grunnlag for den individuelle lønnsvurdering som arbeidsgiver skal foreta, før individuelle lønnstillegg til arbeidstakerne fordeles.
 

Når bør lønnssamtalen gjennomføres?

Farmaceutene mener at lønnssamtaler bør gjennomføres i god tid før tillitsvalgte skal forhandle rammen for lønnsoppgjøret med arbeidsgiver. Der lønnsoppgjøret vanligvis har virkningsdato (etterbetalingsdato) 1. april, bør lønnssamtalene gjennomføres i februar/mars. På den måten kan alle medlemmer bidra til å løfte fokuset på lønn, og til å bevisstgjøre arbeidsgiver på de forventninger man har som ansatt, slik at "kaken" som skal fordeles blir størst mulig.

Det å vente med å gjennomføre "lønnssamtale" til etter at de tillitsvalgte har forhandlet om rammen, betyr at du som medlem er mer opptatt av smulene, enn av å få et størst mulig kakestykke!
 

Hvordan forbereder man seg til lønnssamtalen?

I lønnssamtalen bør du tydelig kunne redegjøre for din

  • Utdanning
  • Erfaring
  • Realkompetanse

Du bør tenke gjennom, og gjerne notere ned, hvilke mål du har nådd i perioden. Det kan også være lurt å prøve lønnskalkulatoren og kanskje også ta en prat med tillitsvalgt?

Skriv referat!

Skriv referat fra lønnssamtalen, og del det med din tillitsvalgt. Referater fra lønnssamtaler, der arbeidsgivere gir ros, berømmer arbeidsinnsatsen, og indikerer at noen bør prioriteres, er gull verdt i tillitsvalgtes forhandlinger om lønnsrammene.
 

Huskeliste

  • Resultat og måloppnåelse
  • Vurdering a vegen innsats
  • Opparbeidelse av eventuell ny kompetanse
  • Virksomhetens krav til spisskompetanse
  • Vilje til initiativ, fleksibilitet, endring og selvstendighet
  • Endring av arbeidsområder eller ansvarsfelt
  • Samarbeid med kolleger, kunder, brukere og andre

Last ned brosjyre om lønnssamtale (PDF, 2MB)

Hvordan tenker arbeidsgivere?