Arbeidssteder

Arbeidssted Poststed Overenskomstområde
 • NMD - uklart arbeidssted
  OverenskomstområdeSpekter - Område 9
  Arbeidsgiver
  • Norsk Medisinaldepot AS
  Avtale
  • Del B (9) Norsk medisinaldepot AS - Farmaceutene
 • NMD MultidoseproduksjonOSLO
  OverenskomstområdeSpekter - Område 9
  Arbeidsgiver
  • Norsk Medisinaldepot AS
  Avtale
  • Uten Del B (9)
 • NMD Salgsregion HarstadHARSTAD
  OverenskomstområdeSpekter - Område 9
  Arbeidsgiver
  • Norsk Medisinaldepot AS
  Avtale
  • Del B (9) Norsk medisinaldepot AS - Farmaceutene
  • Uten Del B (9)
 • Norsk Medisinaldepot AS - AmbulerendeOSLO
  OverenskomstområdeSpekter - Område 9
  Arbeidsgiver
  • Norsk Medisinaldepot AS
  Avtale
  • Del B (9) Norsk medisinaldepot AS - Farmaceutene
 • Norsk Medisinaldepot AS - ServicekontorOSLO
  OverenskomstområdeSpekter - Område 9
  Arbeidsgiver
  • Norsk Medisinaldepot AS
  Avtale
  • Uten Del B (9)
 • VESO ApotekOSLO
  OverenskomstområdeSpekter - Område 9
  Arbeidsgiver
  • Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS
  Avtale
  • Uten Del B (9)
 • Vitusapotek - tilkallingspool
  OverenskomstområdeSpekter - Område 9
  Arbeidsgiver
  • Norsk Medisinaldepot AS
  Avtale
  • Del B (9) Norsk medisinaldepot AS - Farmaceutene