Arbeidssteder

Arbeidssted Poststed Overenskomstområde
 • Diakonhjemmet sykehus - Senter for psykofarmakologiOSLO
  OverenskomstområdeVirke - HUK
  Arbeidsgiver
  • Diakonhjemmet Sykehus AS
  Avtale
  • Virke - Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
 • Diakonhjemmet Sykehus Voksenpsykiatrisk avd Vinderen - Døgn
  OverenskomstområdeVirke - HUK
  Arbeidsgiver
  • Diakonhjemmet Sykehus AS
  Avtale
  • Virke - Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten