Arbeidssteder

Arbeidssted Poststed Overenskomstområde
 • Diakonhjemmet sykehusOSLO
  OverenskomstområdeVirke - HUK
  Arbeidsgiver
  • Diakonhjemmet Sykehus AS
  Avtale
  • Virke - Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten