Arbeidssteder

Arbeidssted Poststed Overenskomstområde
 • Arbeid, psykisk helse og rus, Melhus kommune
  OverenskomstområdeKS
  Arbeidsgiver
  • Melhus kommune
  Avtale
  • KS Hovedtariffavtalen (HTA)
 • Averøy kommune - hjemmetjenesten
  OverenskomstområdeKS
  Arbeidsgiver
  • Averøy kommune
  Avtale
  • KS Hovedtariffavtalen (HTA)
 • Bergen kommune, Enhet for allmennmedisin
  OverenskomstområdeKS
  Arbeidsgiver
  • Bergen kommune
  Avtale
  • KS Hovedtariffavtalen (HTA)
 • Bodø kommune, HelseetatenBODØ
  OverenskomstområdeKS
  Arbeidsgiver
  • Bodø kommune
  Avtale
  • KS Hovedtariffavtalen (HTA)
 • Borg videregående skoleBORGENHAUGEN
  OverenskomstområdeKS
  Arbeidsgiver
  • Østfold fylkeskommune
  Avtale
  • KS Hovedtariffavtalen (HTA)
 • Drammen kommune, Helse m.m.
  OverenskomstområdeKS
  Arbeidsgiver
  • Drammen kommune
  Avtale
  • KS Hovedtariffavtalen (HTA)
 • Helseetaten, Øvre Eiker kommune
  OverenskomstområdeKS
  Arbeidsgiver
  • Øvre Eiker kommune
  Avtale
  • KS Hovedtariffavtalen (HTA)