Spekter - Område 10

I Spekter område 10 "Helseforetak med sykehusdrift" ligger de offentlig eide sykehusene.

Fargerike sauer
Siste saker

Avtaler

Arbeidssteder

Arbeidssted Poststed Overenskomstområde
 • Helse Bergen HF, Avd. strategi, org. og ledelseBERGEN
  OverenskomstområdeSpekter - Område 10
  Arbeidsgiver
  • Helse Bergen HF
  Avtale
  • Del B (10) Helse Bergen HF - Farmaceutene
 • Helse Bergen HF, Laboratorium for klinisk biokjemBERGEN
  OverenskomstområdeSpekter - Område 10
  Arbeidsgiver
  • Helse Bergen HF
  Avtale
  • Del B (10) Helse Bergen HF - Farmaceutene
 • Helse Bergen HF, Nasj. komp.senter porifyrisykd.BERGEN
  OverenskomstområdeSpekter - Område 10
  Arbeidsgiver
  • Helse Bergen HF
  Avtale
  • Del B (10) Helse Bergen HF - Farmaceutene
 • Helse Bergen HF, RELIS VestBERGEN
  OverenskomstområdeSpekter - Område 10
  Arbeidsgiver
  • Helse Bergen HF
  Avtale
  • Del B (10) Helse Bergen HF - Farmaceutene
 • Helse Bergen HF, Seksjon for pasientsikkerhetBERGEN
  OverenskomstområdeSpekter - Område 10
  Arbeidsgiver
  • Helse Bergen HF
  Avtale
  • Del B (10) Helse Bergen HF - Farmaceutene
 • Helse Bergen HF, Seksjon forskning og innovasjonBERGEN
  OverenskomstområdeSpekter - Område 10
  Arbeidsgiver
  • Helse Bergen HF
  Avtale
  • Del B (10) Helse Bergen HF - Farmaceutene
 • Helse Bergen HF, Senter for Nukleærmedisin/PETBERGEN
  OverenskomstområdeSpekter - Område 10
  Arbeidsgiver
  • Helse Bergen HF
  Avtale
  • Del B (10) Helse Bergen HF - Farmaceutene