Arbeidsgiver med direkteavtale

Der arbeidsgiver ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon, kan våre medlemmer i virksomheten likevel opprette en bedriftsgruppe, og kreve tariffavtale.

Sort sau med kaffekopp
Siste saker

Avtaler

Arbeidssteder

Arbeidssted Poststed Overenskomstområde