Spekter - Område 11

I Spekter område 11 "Øvrige helseforetak" ligger bl.a. Sykehusinnkjøp HF og de offentlig eide sykehusapotekforetakene hjemme.

Hvit sau i mose
Siste saker

Avtaler

Arbeidssteder

Arbeidssted Poststed Overenskomstområde
 • Helse Midt-Norge, admSTJØRDAL
  OverenskomstområdeSpekter - Område 11
  Avtale
  • Uten Del B (11)
 • Helse Nord RHF, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
  OverenskomstområdeSpekter - Område 11
  Arbeidsgiver
  • Helse Nord RHF - adm
  Avtale
  • Del B (11) Helse Nord RHF - SAN
 • Helse Sør-Øst RHF - administrasjonOSLO
  OverenskomstområdeSpekter - Område 11
  Arbeidsgiver
  • Helse Sør-Øst RHF
  Avtale
  • Uten Del B (11)
 • Helse Sør-Øst RHF - Avdeling medisin og helsefag
  OverenskomstområdeSpekter - Område 11
  Arbeidsgiver
  • Helse Sør-Øst RHF
  Avtale
  • Uten Del B (11)
 • Helse Vest RHF, admSTAVANGER
  OverenskomstområdeSpekter - Område 11
  Arbeidsgiver
  • Helse Vest RHF
  Avtale
  • Uten Del B (11)
 • HelseplattformenTRONDHEIM
  OverenskomstområdeSpekter - Område 11
  Arbeidsgiver
  • Helseplattformen AS
  Avtale
  • Del B (11) Helseplattformen AS - SAN
 • HEMIT HF TrondheimTRONDHEIM
  OverenskomstområdeSpekter - Område 11
  Arbeidsgiver
  • HEMIT HF
  Avtale
  • Uten Del B (11)