Riktige legemidler. Bedre helse - god samfunnsøkonomi

Farmaceutenes visjon vedtatt av representantskapet høsten 2019

Om foreningen

  • Farmaceutene er landsdekkende og organiserer størst andel av farmasøyter i Norge.
  • Foreningen ble etablert 2. november 1858, og er landets eldste fagforening.
  • Farmaceutene har valgt å ta en tydelig rolle som helsepolitisk aktør. Dette innebærer at vi skal være pådriver, rådgiver og nytenker.

Kontaktinfo:

Birgitte Lloyd
Leder av Norges Farmaceutiske Forening
Tlf.: 900 83 719 
E-post: leder@farmaceutene.no