Retningslinjer for tildeling av FEVU-poeng

 • Generelt gjelder at 1 time gir 1 poeng.
 • Poeng beregnes ved å addere antall minutter, dividere på 60 og runde opp til nærmeste halve time. Pauser, diskusjon og innledning regnes ikke med til tellende timer.
 • Det gis ikke poeng for aktiviteter som gir høyskole- eller universitetspoeng. Normalt gis det ikke poeng for aktiviteter som regnes som del av ordinære arbeidsoppgaver (beskrevet i stillingsinstruks).
 • Deltagelse på møter og kongresser: 1 poeng per time
 • Gruppearbeid/workshop per læringstime: 1 poeng per time
 • Nasjonale/internasjonale kurs: 1 poeng per time
 • Maksimal poenguttelling for deltagelse på flerdagers møter/kongresser: 10 poeng

E-læringskurs

 • Apokus (m/avsluttende kunnskapstest) 1 poeng
 • Andre e-læringskurs vurderes enkeltvis med utgangspunkt i poeng per medgått tid + 0,5 poeng for avsluttende kunnskapstest.

Egen aktivitet 

 • Foredrag for faglig publikum: Minimum 2 poeng ELLER 2 poeng per time
 • Foredrag for generelt publikum: 1 poeng per time
 • Poster, faglig artikkel, forfatter: 2-5 poeng
 • Referee i tidsskrift: 2 poeng per artikkel

Bedømmelsesverv

 • Bachelor: 2 poeng
 • Master: 2 poeng
 • PhD – opponent: 10 poeng
 • Sensor på farmasiutdanning: 2 poeng
 • Studentveileder for farmasistudenter i praksis: 5 poeng per semester

Faste, faglige aktiviteter

 • Farmasidagene (deltagelse på begge dager): 10 poeng
 • Norsk selskap for farmakotoksikologi, Vintermøte: 10 poeng
 • Produksjonsdagen: 2 poeng
 • Apotekerdagen: 3 poeng
 • FIP-kongress: 10 poeng