Farmasøytorganisasjoner

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene)
Farmasøyters profesjonsforening og deres største fagforening i Norge.
Norges eldste fagforening i drift. Medlemskap er åpent for farmasøyter og farmasistudenter.

Etikkrådet for farmasøyter
Fast organ i spørsmål som angår farmasøytisk yrkesetikk, samt forvaltning av Etiske retningslinjer for farmasøyter.

Farmasøyter uten grenser (FUG)
Har som mål at trygge legemidler skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi og bosted.
Medlemskap er åpent for alle med interesse for internasjonalt farmasøytisk bistandsarbeid.

Farmasøytenes idrettsforening (FIF) 
Har til formål å drive Farmasihytta og generelt fremme idretten blant studenter og farmasøyter. Medlemskap er åpent for farmasistudenter og farmasøyter.

Foreningen for industriansatte farmasøyter i Norge (FIFN)
Har som formål å fungere som en felles faglig og sosial plattform og et møtested for industriansatte farmasøyter i Norge. 
Ordinært medlemskap er åpent for alle industriansatte farmasøyter i Norge. 

Norsk Farmasihistorisk Museum
Har som formål å utvikle og formidle kunnskap om farmasiens historie og å fremme farmasihistorisk samarbeid. Medlemsforening er åpen for alle.

Norsk Farmasihistorisk Selskap (NFHS)
Har som formål å spre kunnskap om farmasihistorie, spesielt norsk farmasihistorie. Medlemskap er åpent for alle med interesse for farmasihistorie.

Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS)
Har som formål å fremme utviklingen innen norsk farmasi så vel vitenskapelig som praktisk, og fremme samholdet mellom den farmasøytiske etats samtlige medlemmer.
Arrangerer blant annet de årlige Farmasidagene, Norges største møteplass for farmasøyter. Medlemskap er åpent for alle med interesse for fremme av norsk farmasi.

Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF)
Har som formål å virke for sykehusfarmasiens utvikling i Norge, samt å arbeide for medlemmenes faglige interesser. Medlemskap er åpent for farmasøyter som har sin hovedstilling i sykehusapotek, helseforetak, kommuner, universitet, høyskoler, offentlige etater og departementer. Medlemskap er også åpent for farmasistudenter i Norge og andre personer med spesiell tilknytning/interesse for sykehusfarmasi.

Farmasiforbundet 
Apotekteknikernes yrkesforening og deres største fagforening i Norge. Medlemskap er åpent for apotekteknikere og annet personell i apotek, farmasøytiske avdelinger og apotekteknikere tilknyttet annen virksomhet, samt elever ved apotekteknikerlinjene.

Bransjeorganisasjoner

Apotekforeningen
Bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Medlemskap er åpent for eiere av apotek: både private (inkl. apotekkjeder) og offentlige (sykehusapotek).

Legemiddelindustriforeningen
Bransjeorganisasjon for legemiddelindustrien i Norge. Medlemskap er åpent for norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller mar­kedsfører legemidler i Norge.

Studentorganisasjoner 

De ulike studiestedene har hver sine studentorganisasjoner som står for sosiale arrangementer og aktiviteter. 
Veneficus (UiO), Placebo (UiT), Generica (UiB), Elixir (OsloMet), Prodrug (Namsos).

Alle studentforeningene nevnt over er medlemmer av NoPSA. Formålet med organisasjonen er å jobbe for at norske farmasistudenters meninger kommer fram i nasjonale og europeiske forum. NoPSA skal legge til rette for samarbeid mellom Norge og andre europeiske land, og øke studentenes bevissthet og kunnskap om farmasistudentes situasjon i Europa. NoPSA arrangerer nasjonal kongress årlig som blant annet består av faglige foredrag, sosiale aktiviteter og workshop's.

NoPSA er medlem av EPSA (European Pharmaceutical Students' Association), som er den europeiske studentorganisasjonen som samler alle medlemslandene.