• Farmaceutene er rådgivere

  Rådgiver

  Farmaceutene representerer legemiddelekspertene og skal være en foretrukket premissleverandør for helsemyndighetene.

 • Myndighetene

  Pådriver

  Farmaceutene deltar aktivt for å fremme gode løsninger i helsepolitiske spørsmål, både nasjonalt og lokalt.

 • Forskning

  Nytenker

  Farmaceutene fokuserer på nye løsninger og muligheter som kan bidra til økt pasientsikkerhet og god behandling.

Om Farmaceutene

Riktige legemidler. Bedre helse – god samfunnsøkonomi.

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er Norges eldste og største organisasjon for farmasøyter. Foreningen er landsdekkende og organiserer de fleste farmasøytene i landet. Farmaceutene har valgt å ta en tydelig rolle som helsepolitisk aktør. Dette innebærer at vi skal være pådriver, rådgiver og nytenker.

Farmaceutenes visjon

"Riktige legemidler. Bedre helse - god samfunnsøkonomi"  er Farmaceutenes visjon som ble vedtatt av representantskapet høsten 2013. 

Sentralt i visjonen står følgende mål: 

1. Riktige legemidler - skifte fokus fra billigst til riktig.

 • Nye og effektive preparater må tas i bruk raskt
 • Preparater må være tilgjengelige i tilstrekkelige mengder
 • Prisbildet på legemidler må sikre innovasjon og nyutvikling
 • FoU og klinisk utprøving av legemidler må også skje i Norge

 

2. Riktig legemiddelbruk - bredde veiledningstilbudet. 

 • Bygge ut rådgivnings- og veiledningstilbudet, jfr. Samhandlingsreformen
 • Alle kommuner skal etablere farmasøytisk tilbud, jfr. ny kommunereform
 • Sykehusene skal ha farmasøytisk tilbud på alle avdelinger.
 • Farmasøyter skal ha journaltilgang og -plikt.
 • Farmasøyter kan bidra til å bedre etterlevelse 

 

3. Kompetanse og rekruttering - utvikle og tydeliggjøre farmasøytenes nye rolle.

 • Kontinuerlig heve farmasøytenes kompetanse og utvikle deres rolle
 • Sikre rekrutteringen til og utviklingen av profesjonen
 • Arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår 
 • Sikre farmasøytisk produksjonskompetanse i Norge