• Farmaceutene er rådgivere

  Rådgiver

  Farmaceutene representerer legemiddelekspertene og skal være en foretrukket premissleverandør for helsemyndighetene.

 • Myndighetene

  Pådriver

  Farmaceutene deltar aktivt for å fremme gode løsninger i helsepolitiske spørsmål, både nasjonalt og lokalt.

 • Forskning

  Nytenker

  Farmaceutene fokuserer på nye løsninger og muligheter som kan bidra til økt pasientsikkerhet og god behandling.

Om Farmaceutene

Riktige legemidler. Bedre helse – god samfunnsøkonomi.

Farmaceutene (Norges Farmaceutiske Forening) er profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge. Farmaceutene har valgt å ta en tydelig rolle som helsepolitisk aktør. Dette innebærer at vi skal være pådriver, rådgiver og nytenker.

Les foreningens vedtekter
Les foreningens årsberetning for 2018
Brosjyrer
Forum hvor NFF er representert
Gjør kloke valg-kampanjen

Farmaceutenes visjon

"Riktige legemidler. Bedre helse - god samfunnsøkonomi"  er Farmaceutenes visjon som ble vedtatt av representantskapet høsten 2013. 

Sentralt i visjonen står følgende mål: 

1. Riktige legemidler - skifte fokus fra billigst til riktig.

•             Nye og effektive preparater må tas i bruk raskt

•             Preparater må være tilgjengelige i tilstrekkelige mengder

•             Prisbildet på legemidler må sikre innovasjon og nyutvikling

•             FoU og klinisk utprøving av legemidler må også skje i Norge

 

2. Riktig legemiddelbruk - bredde veiledningstilbudet. 

•             Bygge ut rådgivnings- og veiledningstilbudet, jfr. Samhandlingsreformen

•             Alle kommuner skal etablere farmasøytisk tilbud, jfr. ny kommunereform

•             Sykehusene skal ha farmasøytisk tilbud på alle avdelinger.

•             Farmasøyter skal ha journaltilgang og -plikt.  

•             Farmasøyter kan bidra til å bedre etterlevelse 

 

3. Kompetanse og rekruttering - utvikle og tydeliggjøre farmasøytenes nye rolle.

•             Kontinuerlig heve farmasøytenes kompetanse og utvikle deres rolle

•             Sikre rekrutteringen til og utviklingen av profesjonen

•             Arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår 

•             Sikre farmasøytisk produksjonskompetanse i Norge