• Farmaceutene er rådgivere

  Rådgiver

  Farmaceutene representerer legemiddelekspertene og skal være en foretrukket premissleverandør for helsemyndighetene.

 • Myndighetene

  Pådriver

  Farmaceutene deltar aktivt for å fremme gode løsninger i helsepolitiske spørsmål, både nasjonalt og lokalt.

 • Forskning

  Nytenker

  Farmaceutene fokuserer på nye løsninger og muligheter som kan bidra til økt pasientsikkerhet og god behandling.

Om Farmaceutene

Riktige legemidler. Bedre helse – god samfunnsøkonomi.

Farmaceutene (Norges Farmaceutiske Forening) er profesjonsforeningen for farmasøyter i Norge.

Farmaceutene har valgt å ta en tydelig rolle som helsepolitisk aktør. Dette innebærer at vi skal være:

Pådriver     Rådgiver     Nytenker

Les mer om vår visjon