• ballong222.png

    Pådriver

    Farmaceutene deltar aktivt for å fremme gode løsninger i helsepolitiske spørsmål, både nasjonalt og lokalt.

  • ballong33.png

    Nytenker

    Farmaceutene fokuserer på nye løsninger og muligheter som kan bidra til økt pasientsikkerhet og god behandling.

Om Farmaceutene

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er en fag- og profesjonsforening for farmasøyter. Foreningen er landsdekkende og organiserer størst andel av farmasøyter i Norge. Foreningen ble etablert 2. november 1858, og er landets eldste fagforening.

Farmaceutene har valgt å ta en tydelig rolle som helsepolitisk aktør. Dette innebærer at vi skal være pådriver, rådgiver og nytenker.