Alle farmasøyter er avhengig av dyktige og engasjerte tillitsvalgte på alle nivåer.

Valgene gjelder fra 1. januar oddetallsår og til 31. desember partallsår.

Legitimitet og mandat

Det å være tillitsvalgt forutsetter både tillit, og en prosess som leder frem til et resultat.

Også i virksomheter der hele eller deler av bedriftsgruppestyret stiller seg til disposisjon for en ny periode, må det gjennomføres valg. Et valg sikrer at bedriftsgruppestyret har legitimitet og mandat til å representere medlemmene.

Habilitet

Av hensyn til bedriftsgruppestyrets habilitet, bør man forsøke å finne et par kollegaer (som er medlem av Farmaceutene), og som selv ikke står på valg, som kan være valgkomité og formelt innstille kandidater til valget.

Når valgkomité er opprettet, gi beskjed til valg@farmaceutene.no, slik at vi får registrert det, og får gitt valgkomiteen tilgang til medlemslister som valgkomitéen trenger i sitt virke.

Farmaceutene operere med følgende tentative plan for valgprosessen høsten i partallsår.

Oppnevning av valgkomiteer

 • 1. september - Bedriftsgruppestyrene (hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte, med varaer) har oppnevnt valgkomité, og gitt beskjed til valg@farmaceutene.no

Nominasjon

 • 15. september - Virksomhetens valgkomité har kontaktet alle Farmaceutenes medlemmer i virksomheten, med oppfordring til å stille til valg, eller spille inn kandidater
 • 22. september - Påminnelse
 • 30. september - Nominasjonen avsluttes, siste frist for å stille seg selv som kandidat

Presentasjon

 • 14. oktober - Virksomhetens valgkomité sender en rangert/prioritert liste over valgbare kandidater til medlemmene i virksomheten

Der valgmøte kan avholdes

 • 17. - 28. oktober - Valgmøte. Der virksomheten ikke er geografisk spredt og det kan avholdes fysisk valgmøte, eller der medlemstallet gjør det mulig å avhold valgmøte på Teams/Zoom. Valgkomité/bedriftsgruppestyre kan kontakte sekretariatet for å avklare mulighet for foredrag i forbindelse med møtet, og eventuell bevertning hvis fysisk møte.
 • Resultatet meldes sekretariatet på valg@farmaceutene.no

Der valgmøte ikke kan avholdes

 • 17. - 28. oktober - Møt kandidatene. Det oppfordres til å arrangere et møte på Teams/Zoom, der alle kandidater får anledning til en kort presentasjon og til å ta eventuelle spørsmål fra medlemmene. Valgkomité/bedriftsgruppestyre kan kontakte sekretariatet for å avklare mulighet for foredrag i forbindelse med møtet.
 • 17. oktober - 4. november - Elektronisk valg. To til fem dager etter eventuelt "Møt kandidatene" kan sekretariatet bistå med utsending av elektronisk valg på plattformen Questback.

Om valget og avstemming

 • Valgkomiteene lager en rangert liste over alle kandidater.
 • Det blir anledning til å stemme på inntil fem kandidater, men man kan velge å stemme på færre, eller å stemme blankt.
 • Ved opptelling blir kandidaten med flest stemmer leder av bedriftsgruppestyret (HTV/FTV), nest flest stemmer blir nestleder, etc.
 • Ved stemmelikhet mellom kandidater følges valgkomiteens rangering.
 • 5. - 12. november - Sekretariatet gir valgkomité og kandidater beskjed om utfallet. Valgkomitéen varsler medlemmene.

Sekretariatsbistand

Sekretariatet har begrenset med ressurser, og det oppfordres til at selvbetjeningsløsningene benyttes i størst mulig grad, men vi vil gjøre vårt ytterste for at valgkomitéenes viktige arbeid kan gjennomføres best mulig.

Ta kontakt på valg@farmaceutene.no for hjelp og bistand.