Farmaceutenes tillitsvalgte har anledning til å benytte Zoom som videomøtesystem.

Ulike versjoner av Zoom

Basisversjonen av Zoom er gratis, og brukekonto kan etabelers på zoom.us. Vi oppfordrer alle tillitsvalgte til å etablere en gratiskonto. En slik konto er nødvendig for eventuelt å låne lisens fra Farmaceutene, eller for å bli gjestevert.

Gratisversjonen

Gratisversjonen av Zoom har noen begrensninger. Møtene kan har en maksimal ramme på 40 minutter, og deltakerantallet kan ikke overstige 100 personer.

Låne-lisenser

Farmaceutene har flere lisenser for Zoom. Dette gir oss mulighet til å "låne ut" lisenser til tillitsvalgte som i kortere eller lengre perioder har behov ut over det gratisversjonen åpner for.

Gjestevert

At vi har flere lisenser gir oss også muligheten til å opprette Zoom-møter, og gi tillitsvalgte gjestevert-rettigheter. Dette gir den tillitsvalgte mulighet til å håndtere hele møtet, uten bistand fra sekretariatet.

Kontakt sekretariatet

Dersom du har behov for en Zoom-lisens, ta kontakt med sekretariatet på kurs@farmaceutene.no

Opprette møte i Zoom

Fremgangsmåte for å opprette møter i Zoom finner du i brukerveiledningen til høyre.

Forskjell på møte eller webinar

Standardversjonen av Zoom er et videomøtesystem, der alle deltakere ser hverandre, og kan delta i samtalen.

Zoom tilbyr også webinar. I et webinar vil kun vert og paneldeltakere være synlige for webinardeltakere. Webinardeltakere kan altså være anonyme for de øvrige webinardeltakerne. Webinardeltakerne vil heller ikke kunne ta ordet, uten at de blir det aktiv tildelt fra verten.

Les mer i brukerveiledningen du finner til høyre.