Sentrale verv

Sentralt i de tre store apotekkjedene og i de fire offentlig eide sykehusapotekforetakene skal det velges hhv HTVgrupper og FTV-grupper. Disse valgene blir organisert av valgkomiteer, med bistand fra sekretariatet. Dette håndteres særskilt.

Tillitsvalgt lokalt - DIY (gjør det selv)

Lokalt på arbeidsstedet kan valg gjøres enkelt. Snakk sammen med de kollegaene som er medlem av Farmaceutene, og forsøk å verve de som eventuelt er uorganiserte. Blant Farmaceutenes medlemmer finner dere ut hvem som skal være tillitsvalgt (og varatillitsvalgt) og melder tilbake til oss så det blir registrert.

Valgperioden i Farmaceutene er fra 1. januar oddetallsår til 31. desember partallsår. Suppleringsvalg gjennomføres løpende for resetrende del av valgperioden.

Meld tilbake på valg@farmaceutene.no

Alle nye tillitsvalgte får tilbud om grunnkurs

Vi tilbyr jevnlig digitalt grunnkurs for nye tillitsvalgte.

Tillitsvalgte får fri for kurs - og taper ikke lønn

Er du ansatt i NMD/Vitusapotek, eller et i apotek som følger Vitus-avtalen, har du rett på fri med lønn for å delta, det gjelder også ansatte i staten, kommunene og i Spektervirksomheter, eksempelvis helseforetak.

Er du ansatt i Apotek 1, Boots, eller andre apotek som følger Virkeavtalen, har du rett på fri, og foreningen betaler eventuell lønnstrekk som følge av deltakelse, vi kjøper også fri dersom du jobber i en virksomhet i NHO-området.

Opplæringsvideoer

Ved å logge inn vil du også (uten å være tillitsvalgt) kunne se diverse opplæringsvideoer om arbeidslivet som er relevante, også for deg som ikke ønsker å være tillitsvalgt.

Plasstillitsvalgt på alle arbeidssteder

- også om du er eneste farmasøyt

Farmaceutene har som ambisjon at tillitsvalgtsapparatet skal nå alle arbeidssteder med farmasøyter ansatt.

  • Vi ønsker plasstillitsvalgt på alle arbeidssteder, også der vi kun har ett medlem.
  • Er det flere enn ett medlem på arbeidsstedet, ønsker vi også at det velges en plasstillitsvalgt-vara.
  • Dersom det ikke er etablert en bedriftsgruppe og det ikke finnes overenskomst/tariffavtale, ønsker vi at det registreres en kontaktperson.

Vervenes varighet

På Farmaceutenes representantskapsmøte høsten 2016 ble det besluttet at samtlige verv skal ha en løpetid på 2 år, med utløp senest 31.12 i partallsår.
Dersom noen slutter, eller skal ha permisjon, bytter man selvsagt i perioden, gi da beskjed til valg@farmaceutene.no

Spørsmål?

Har du spørsmål, kontakt oss på valg@farmaceutene.no