Som medlem av Farmaceutene har du tilgang til en rekke funksjoner ved å logge inn på MinSide.

Her følger en presentasjon/bruksanvisning for de funksjonenen du vil ha størst glede av å kjenne til.

Innlogging

Innlogging på MinSide skjer fra forsiden av Farmaceutene.no, der du trykker Logg inn på toppmenyen

Farmaceutene.no før innlogging 

Etter å har tykket Logg inn bruker du ditt registrerte mobilnummer og passord for å logge inn. Har du glemt passordet kan du få det tilsendt pr SMS.

Innloggingsvindu til MinSide

Hvis du ikke har registrert mobilnummer, eller av andre grunner ikke får logget inn; kontakt medlemsregister@farmaceutene.no
Vi vil da feilsøke, og ta kontakt med deg!

Når du er logget inn vil dette bildet møte deg, og du har her mulighet til å
1 Se din profil (og gjøre endringer)
2 Verve en kollega (eller en annen farmasøyt)
3 Finne informasjon om Juridisk bistand
4 Få oversikt over Medlemsfordelene dine
5 Se og sende meldinger via den sikre innloggede meldingstjenesten

Åpningsbilde når man er logget inn

Møtes du av nedenstående bilde, er det fordi systemet ønsker at du skal ta en ekstra sjekk av de mest sentrale opplysningene. Dette er et bilde du også kan finne via "Min profil" og "Alle opplysninger".

Bekrefte opplysninger

Min profil - en oversikt

Min profil inneholder 14 underpunkter/bokser.

Min Profil zoomet ut

Funksjonaliteten er
1 "Personopplysninger", som kan korrigeres ved å trykke Alle opplysninger
2 "Medlemsinformasjon", herunder registrering av HPR-nummer
3 "Mine utestående oppgaver", der du oppfordres til å registrere avtalegiro, og der du får varsel om uleste meldinger
4 "Siste meldinger", der du kan opprette/sende ny melding, se uleste meldinger, og lese tidligere meldinger
5 "Mine arbeidsforhold", der du kan opprette og avslutte arbeidsforhold
6 "Verv", gir deg oversikt over dine nåværende og tidligere verv
7 "Mine kurspåmeldinger", viser kurs du er påmeldt til, og har deltatt på
8 "FEVU kurs", gir deg oversikt over dine FEVU-poeng
9 "Mine vervinger", gir deg oversikt over vem du har vervet, og mulighet til å verve flere
10 "Verveforespørsler", gir deg oversikt over de verveforespørslende du har sendt pr sms eller epost
11 "Mine interesser", gir deg mulighet til å registrere særskilte interessefelt av faglig karakter
12 "Mine fakturaer", gir deg oversikt over utestående og betalte fakturaer
13 "Mine tillitsvalgte", gir deg oversikt over de tillitsvalgte hos din arbeidsgiver
14 "Utdanning", gir deg oversikt over hvilke utdanninger du er oppført med

Personopplysninger

Farmaceutene har implementert GDPR, og du kan lese mer om vår håndtering av persondata i personvernerklæringen.
Som ledd i vår etterlevelse av GDPR er det sentralt at de personopplysninger vi lagerer er mest mulig korrekte, og vi oppfordrer derfor alle medlemmer til jevnlig å logge inn for å sjekke, supplere og korrigere de personopplysningene som er registrert.
Når vi har korrekte - og komplette - personopplysninger, vil vi letter kunne gi deg som medlem målrettet og effektiv bistand og nytte av medlemskapet.

MERK! Når du har foretatt endringer er det viktig å trykke "Lagre" nede til høyre.

Korrigere personopplysninger

Navn - Dersom du har endret navn, eller navnet ikke er korrekt registrert ved innmelding, vil du se at dette ikke kan endres i nettløsningen. I disse tilfellene ber vi om at du trykker "Kontakt oss" oppe til høyre i bildet, over blyanten, og opplyser om hva som er feil, og hva det skal rettes til, alternativt sender du epost til medlemsregister@farmaceutene.no.

Adresse - For at vi skal kunne sende deg Norsk Farmaceutisk Tidsskrift i posten, er vi avhengig av at du har registrert korrekt adresse. Dersom du bor på en adresse med flere husstander er det viktig at du ikke bare oppgir husnummer men også oppgir bolignummeret.

Mobil - Du har mulighet til å legge inn både privatmobil og evt. jobbmobil. Dersom du legger inn to nummer er det viktig at du angir hvilket nummer som er foretrukket. Det er dette nummeret du vil bruke til innlogging på MinSide, og som du får tilsendt passord på dersom du etterspør det.

E-post - Du har mulighet til å legge inn både private-post og jobbe-post, vi oppfordre sterkt til at begge deler registreres. Hvis det kun er registrert jobbepost, er du særlig sårbar i tilfellet av jobbskifte, streik eller oppsigelse/avskjed.

Bankkonto - Benyttes for retur av kontingent ved feilinnbetaling, og for utbetaling av streikebidrag i tilfellet streik.

Personlig bilde - Frivillig å legge inn.

Samtykker m.m. - Her kan du velge å motta medlemsblad (Norsk Farmaceutisk Tidsskrift) i postkassen, å motta jevnlige nyhetsbrev fra Farmatid pr epost (ikke fullversjon av tidsskriftet), og samtykke til deling av kontaktinformasjon mmed bank, forsikring og strømleverandør.

Meldingsfelt

Har du behov for å kontakte medlemsregisteret kan du benytte meldingsfunksjonen ved å trykker "Kontakt oss" oppe til høyre i bildet, over blyanten, alternativt sender du epost til medlemsregister@farmaceutene.no.

Melding til medlemsregisteret, og din eventuelle kopi, vil se slik ut.

Meldingen pr epost

Som ledd i etterlevelsen av GDPR har du også mulighet til å bestille en totalrapport av de personopplysninger vi har registrert. Det gjør du ved å velge "Bestill totalrapport" nede til høyre.

Medlemsinformasjon

Dette gir en oversikt over medlemskapet ditt; Medlemsnummer, Region (lag), betalingsmåte, medlemskategori, innmeldingsdato, tariffavtalen på ditt hovedarbeidsforhold og ditt HPR-nummer.

Dersom ditt HPR-nummer ikke er registrert, er du sterkt oppfordre til å legge dette inn. Foreningen bruker dette bl.a. til kvalitetssikring av informasjonen i medlemsregisteret, og som en ekstra unik identifikator.

Legg inn HPR

Mine utestående oppgaver

Dette feltet vil ha gule varsler dersom du har utestående oppgaver i medlemssystemet.
Foreningen oppfordrer alle til å opprette avtalegiro, da det letter betaling og kontingenthåndtering, bl.a. ved skifte av jobb.
Det vil også komme varsel dersom du har uleste meldinger i systemet.

Opprettelse av Avtalegiro gjøres enkelt ved å trykke på "Klikk her om du ønsker å opprette avtalegiro", hvorpå du identifiserer deg med BankID.

Opprett avtalegiro

Siste meldinger - meldingsfunksjonen

Se alle meldinger

Av hensyn til å kunne kommuniserer sikkert med deg som medlem, inneholder MinSide et eget meldingssystem. Når du mottar melding gjennom systemet blir du varslet via epost og/eller sms, men må logge inn for å se meldingene.

Du vil kunne trykke på hver meldingslinje, og få hele dialogen/samtalen.

Se samtalen

Dersom du ikke har respondert på en melding, vil du kunne trykke "Svar" oppe til høyre i meldingsvinduet. Du vil her kunne legge ved eventuell ekstern fil, justere emnet og legge inn en tekst. Svaret går kun til den du mottok meldingen fra.

Svare på melding

Du kan også initiere nye meldinger til de organisasjonsledd som er åpnet for dette i meldingssystemet. Mulige mottakere fremkommer ved å trykke i "Til"-feltet. For øvrig kan du også ved en ny melding legge ved filer, gi meldingen et forståelig emne og legge til en tekst.

Mine arbeidsforhold

Her legger du inn ditt, eller dine, arbeidsforhold. For at vi skal kunne gi deg best mulig oppfølging, er det viktig at du registrerer både hovedarbeidsforhold, og eventuelle bistillinger.
Dersom du har flere arbeidsforhold vil du se hvilket som er registrert som hovedarbeidsforholdet, og du kan melde fra om feil ved å trykke "Kontakt oss" oppe til høyre over blyanten.

Se arbeidsforhold

Hvis du skifter jobb er det viktig at du velger "Avslutt arbeidsforhold" og legger inn sluttdato på det arbeidsforholdet som skal avsluttes.

Avslutt arbeidsforhold

Dersom du ikke har lagt inn en sluttdato på eksisterende hovedarbeidsforhold, før du registrerer et nytt, vil det nye arbeidsforholdet legges inn som en bistilling.

Legg til nytt arbeidsforhold

NB! Alle endringer i arbeidsforhold blir manuelt håndtert på medlemsregisteret, før det synes på min side. Det vil derfor kunne ta et par dager før endringene vises.

Verv

Dette feltet viser dine nåværende og tidligere verv i Farmaceutene. 

Mine kurspåmeldinger

Her kan du se de kursene du er påmeldt, og du kan melde deg av disse.
Du kan ikke gjøre endringer på kurs du er meldt på, men du kan trykke "Kontakt oss" oppe til høyre, presiser da hvilket kurs henvendelsen gjelder.
Videre har du mulighet til å se tidligere kurs du har deltatt på, og eventuelt laste ned kursbevis for disse.

Se alle kurs

FEVU-kurs

Farmasøyters Etter og VidereUtdanning - FEVU.

eksempel på FEVU kurs som er registrert

Mine vervinger / Verveforespørsler

Under "Mine vervinger" vil du kunne se de personene du er registrert som verver av. Under "Verveforespørsler" ligger pågående verveforsøk.
I begge felt finnes knappen "Verv nytt medlem", der du kan legge inn mobilnummer og/eller epostadresse til en farmasøyt/farmasistudent du ønsker å verve som medlem.

Sende vervelenke

Dersom vedkommende allerede er medlem/forsøkt vervet, vil det komme opp varsel om det.

Allerede vervet

Hvis epost/mobil ikke tidligere er benyttet vil du få bekreftet at vervemelding er sendt.

Vellykket sending

Den du forsøker å verve vil motta en lenke pr sms og/eller epost, der du fremkommer som verver.

Verveeposten

Når kandidaten følger lenken, dukker innmeldingsskjemaet opp. Siden lenken er unik, og knyttet til at du har sendt sms/epost, vil du automatisk registreres som verver.
Straks det nye medlemmet er innmeldt, og har betalt kontingent, vil du motta vervepremie fra oss. (Gjelder ordinær kontingent)

Vervesiden vedkommende fyller ut

Mine interesser

Her kan du krysse av for faglige interesser, som vi på sikt har ambisjoner om å bruke som utgangspunkt for faglige fellesskap.

Mine fakturaer

Her får du oversikt over ubetalte fakturaer. Klikk på pdf-symbolet for å se alle detaljer på fakturaen.

eksempel på faktura som er ubetalt

Mine tillitsvalgte

Her finner du oversikt over de tillitsvalgte på arbeidsstedet og i virksomheten der du er ansatt.

Utdanning

Her fremkommer de utdanningsløpene du er registrert med. Av hensyn til registerkvaliteten ber vi om at dette ettergås, og korrigeres/suppleres.
Særlig viktig er det at din høyeste fullførte (eller pågående) grad fremkommer, da utdanning/grad bl.a. inngår i grunnlaget for lønnsstatistikken.

eksempel på utdanning registrert

Utlogging / skifte rolle

Utlogging fra Min Side gjøres ved å trykke på navnet ditt oppe til høyre, og velge utlogging.

Dersom du er tillitsvalgt på arbeidsstedet, eller i regionen, vil du kunne bytte rolle, og få tilgang til funksjonene som er forbeholdt tillitsvalgte, se bruksanvisning.

Utlogging skifte rolle