Å være tillitsvalgt forutsetter en prosess blant Farmaceutenes medlemmer, slik at den tillitsvalgte har en legitim forankring i medlemsmassen.

Farmaceutenes tillitsverv knyttet til arbeidsforhold har i utgangspunktet en varighet fra 1. januar i oddetallsår, til 31. desember partallsår.

Avhengig av størrelsen på medlemsmassen, og geografisk spredning, kan valget gjennomføres på ulike måter, men prosessen bør som et minimum bestå av to faser, for å sikre transparens og etterprøvbarhet.

  • Fase 1 - Nominasjon/mulighet til å stille seg til disposisjon
  • Fase 2 - Valg av tillitsvalgt

Alle valg meldes til valg@farmaceutene.no

Mer om valg