Å være tillitsvalgt forutsetter en prosess blant Farmaceutenes medlemmer, slik at den tillitsvalgte har en legitim forankring i medlemsmassen.

Farmaceutenes tillitsverv knyttet til arbeidsforhold har i utgangspunktet en varighet fra 1. januar i oddetallsår, til 31. desember partallsår.

Mer informasjon om hvem som kan velges som tillitsvalgt, finner du her.

Mer om valg