En lønnssamtale er ikke en forhandling, som direkte skal lede til en ny lønn for arbeidstakeren, men ny lønn kan være utfallet.

En lønnssamtale er først og fremst en anledning til å snakke om lønn, snakke om lønnsforventninger, presentere sine argumenter, og høre på arbeidsgivers tilbakemeldinger/forventninger til prestasjon.

Farmaceutene anbefaler alle medlemmer å gjennomføre lønnssamtaler før tillitsvalgte skal forhandle rammen av lønnsoppgjøret, og til å dele referat fra samtalen med tillitsvalgt.