Møter i tillitsvalgtgruppen - fysisk eller digitalt?

Tillitsvalgtgruppen organiserer selv sitt arbeid.

Er gruppen geografisk samlokalisert er fysiske møter absolutt å foretrekke. Dersom tillitsvalgtgruppen er spredt på ulike lokasjoner vil den løpende kontakten måtte gjøres gjennom epost, telefon og videomøter.

Teams

Som utgangspunkt skal tillitsvalgtarbeid relatert til virksomheten kunne gjennomføres i arbeidstiden, og de aller fleste virksomheter har i dag Teams eller tilsvarende, som brukes internt. I disse tilfellene bør tillitsvalggruppen se på muligheten for å etablere en egen tillitsvalgtkanal på Teams. Forutsetningen er da at alle medlemmene i tillitsvalgtgruppen faktisk har tilgang til "egen" jobb-pc, og har nokså sammenfallende arbeidstid.

Zoom

Dersom tillitsvalgtgruppen arbeider til ulike tide på døgnet, og/eller ikke har tilgang til "egen" jobb-pc, vil noen møter måte finne sted hjemmefra. Også i disse tilfellene vil det stort sett la seg gjøre å benytte virksomhetens Teams eller tilsvarende, men dersom brannmurer m.v. setter en stopper for det, er Zoom et alternativ som Farmaceutene anbefaler.

Digitale medlemsmøter

Dersom det skal arrangeres digitale medlemsmøter, og alle medlemmene har tilgang til virksomhetens Teams eller liknende, anbefaler vi at det benyttes.

Hvis ikke alle har tilgang til videomøtesystem gjennom virksomheten, anbefaler vi at man benytter Zoom. Zoom er gratis for den enkelte bruker, kan benyttes på mobil, nettbrett eller pc, og har alle de funksjonene som er nødvendig for å kunne gjennomføre et digitalt medlemsmøte.

Les mer om Zoom her.