En regionstillitsvalgt i apotekkjedene er en organisasjonstillitsvalgt på nivået mellom HTV-gruppen og plasstillitsvalgte i det enkelte apotek.

Regionstillitsvalgte velges av og blant plasstillitsvalgte i kjederegionen, eller pekes ut av HTV-gruppe og/eller sekretariatet.

Regionstillitsvalgte er et bindeledd mellom medlemmene i kjederegionen og HTV-gruppen, og har et særlig ansvar for å bistå med å få plasstillitsvalgte på samtlige apotek, og for å hjelpe medlemmer på apotek uten tillitsvalgt.

Regionstillitsvalgter er topptillitsvalgte, og møter på de halvårlige topptillitsvalgtsamlingene.

Les mer om regionstillitsvalgt...