Årshjulet legger opp til at det skal gjennomføres evalueringer etter forhandlingene. I denne artikkelen informerer vi om hvorfor dette bør gjøres, og hvordan det bør gjøres.