Arbeidslivsutvalget anbefaler at man i utgangspunktet takker nei til arbeidsavtaler der man som provisorfarmasøyt tilbys mindre enn 645 000 kroner i året, eller som reseptarfarmasøyt tilbys mindre enn 550 000 kroner.

Farmaceutenes lønnsanbefaling er ikke en forenklet presentasjon av lønnsstatistikken, men baserer seg på statistikken, forventet lønnsutvikling og normering mot andre sammenliknbare grupper.

Merk også at dette kun er en anbefaling. Det innebærer ikke noe rett til dette som et minstelønnsnivå.