Farmaceutene jobber strategisk og langsiktig med videreutvikling og profesjonalisering av foreningens tillitsvalgtsapparat. Som ledd i dette arbeidet arrangeres det topptillitsvalgtsamlinger hver høst og hver vår. Hovedfokus på denne samlingen var teksten i overenskomstene (tariffavtalene) som skal reforhandles våren 2024.

I Farmaceutenes definisjon av topptillitsvalgt inngår hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte i stat, kjedeapotek og helseforetak, samt tillitsvalgte på det enkelte sykehusapotek og regionale tillitsvalgte i apotekkjedene.

- Det er veldig gøy å se at vi nå begynner å få en hard kjerne av erfarne tillitsvalgt, dette lover godt for vårens forhandlinger, sier forhandlingssjef Jon Ole Bjørklund Whist.

I løpet av samlingen var det lagt opp til foredrag som både inspirerte og gav kompetansepåfyll for deltakerne, blant annet om meldekultur og bruk av ulike tilsynsorgan. Deltakerne ble også orientert om GDPR og personvern, utvikling på arbeidslivsfeltet, herunder nye bestemmelser om rett til fast stilling, fortrinnsrett for deltidsansatte, og styrking av bedriftshelsetjenestens rolle.

I tillegg var det samlinger både på tvers av tillitsvalgtsgruppene, og for tillitsvalgtsgruppene i den enkelte virksomhet.

- Dette var svær nyttig, og gir oss mulighet til å få en god prosess frem mot vårens forhandlinger, sier Karoline Hansen, foretakstillitsvalgt i Sykehusapotekene HF.

HTV i Apotek 1-gruppen, Malin Josefsen, slutter seg til; - For meg og de øvrige i HTV-gruppen er det gull verdt å møte engasjerte regionale tillitsvalgte, og diskutere både hva som fungerer, og hva som ikke fungere like godt med Apotekoverenskomsten. Det gir oss et godt grunnlag for videre samtaler med ledelsen i kjeden, og etter hvert også med Virke.

- For meg som leder av foreningen er det også veldig flott å se at vi klarer å skape arenaer som ikke bare handler om fag og fagforening, men som også gir rom for sosialisering, og nettverksbygging. Våre tillitsvalgte leverer en formidabel innsats, og da er det ekstra hyggelig å kunne avslutte første samlingsdag med god mat og godt selskap, i topprestauranten på hotellet, med flott utsikt over Oslo, avslutter Birgitte Lloyd.

Neste topptillitsvalgtsamling finner sted tidlig våren 2024, i forbindelse med Farmaceutenes tariffkonferanse.

Det er fortsatt noen regioner i apotekkjedene som mangler regionale tillitsvalgte. Ta gjerne kontakt på valg@farmaceutene.no for å melde interesse.