Ammefri

Denne artikkelen gir deg en oversikt over de mest sentrale reglene for ammefri. Ammefri reguleres både i arbeidsmiljøloven og i ulike overenskomster/tariffavtaler/personalhåndbøker, og reglene vil derfor variere, avhengig av hvor du jobber. Denne artikkelen fokuserer på de viktigste overenskomstene for farmasøyter. For full oversikt over hva som gjelder for deg, er det viktig at du sjekker hvilken overenskomst som gjelder på din arbeidsplass. Logg inn for å lese hele artikkelen.