Medlemmer av Farmaceutene kan få hjelp med juridiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen som farmasøyt. Vilkårene er:

  1. at man har vært medlem mer enn tre måneder,
  2. at kontingenten er betalt, og
  3. at problemet har oppstått etter at man ble medlem av Farmaceutene.

Se for øvrig vilkår for juridisk bistand.