Vasking av lister er noe tillitsvalgte må gjøre i forkant av lønnsoppgjør. I lønnsoppgjøret er det de organiserte medlemmenes lønn som inngår i lønnsmassen, og det er derfor avgjørende å vite hvem som er medlemmer (som skal ivaretas), og hvem som er uorganiserte (og mulig å verve).

Hva som er den greieste fremgangsmåten avhenger av størrelse på virksomheten, men ulike tilnærminger er beskrevet i denne artikkelen.

For deg som tillitsvalgt er det viktig at Farmaceutenes medlemsregister til en hver tid er mest mulig oppdatert, og det er fullt mulig å vaske lister tre-fire ganger i året.