Både arbeidsmiljøloven og de ulike overenskomstene angir en plikt for arbeidsgivere til å drøfte arbeidsplaner med tillitsvalgt, før arbeidsplaner fastsetter og kommuniseres til de ansatte.

En drøfting er en dialog/samtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt, basert på at tillitsvalgt i forkant har mottatt informasjon om saken, og har hatt mulighet til å gjøre nødvendige undersøkelser. I drøftingen skal tillitsvalgt kunne stille spørsmål og få begrunnede svar.

Sett opp referat fra drøftingen der spørsmålene som er reist, svarene/begrunnelsene som er gitt av arbeidsgiver, og konklusjonene fremgår. Merk; en drøfting er ingen forhandling, og det er arbeidsgiver som bestemmer.

Les mer om drøfting av arbeidsplaner her...