I Spekter inngår Farmaceutene i SAN. SAN-foreningene kan variere i størrelse i ulike virksomheter, og en del av samarbeidet innebærer at vi ivaretar hverandres medlemmer i forhandlinger der det er nødvendig. Her kan du lese hvordan...