Medbestemmelse, gjennom tillitsvalgtes tidlige involvering i prosesser, er en sentral bærebjelke i "Den norske modellen".

Medbestemmelsen skjer gjennom gjensidig informasjonsutveksling mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, gjennom drøftinger (diskusjoner) i forkant av at arbeidgiver skal fatte en beslutning, og tidvis også gjennom forhandlinger - der partene må bli enige.

Les mer i vår oversiktsartikkel om Medbestemmelse - Informsjon, drøfting og forhandling

Milepæl for drøftinger