Hovedtillitsvalgte for Farmaceutene i Boots kom onsdag 31. mai 2023 til enighet med HR og drift i mellomoppgjøret 2023.

Resultatet av oppgjøret er et generelt tillegg på 4,87 %, etterbetalt fra 1. april 2023. Inkludert overheng fra 2022 og forventet glidning endte oppgjøret litt under frontfagsrammen.

- Med tanke på den økonomiske situasjonen er vi hovedtillitsvalgte fornøyd med utfallet etter dagens harde forhandlinger, sier Hovedtillitsvalgtleder Anna Minge

Om oppgjøret

Boots apotek (Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS) er medlem av Virke, og Farmaceutenes medlemmer i Boots apotek følger Apotekoverenskomsten mellom Virke og Farmaceutene.

Det følger av overenskomsten at lønnsoppgjørene forhandles lokalt i virksomheten (selskapet, ikke det enkelte apotek), mellom HTV-gruppen og ledelsen.

I forberedelsen til oppgjøret har HTV-gruppen hatt stor nytte av innspill fra de andre tillitsvalgte på regionsjefnivå, og ikke minst fra de medlemmene som har gjennomført lønnssamtaler med sin apoteker og/eller regionsjef. Informasjon om forventningene ute i apotekene veier tungt i HTV-gruppens forberedelse til oppgjøret.