Hovedtillitsvalgte for Farmaceutene i Apotek 1 kom tirsdag 30. mai 2023 til enighet med HR i mellomoppgjøret 2023.

Resultatet av oppgjøret er et generelt tillegg på 4,8 %, etterbetalt fra 1. april 2023. Inkludert forventet glidning og overheng fra 2022, anslås oppgjøret til en kostnad rett over frontfaget.

- Jeg er fornøyd, og setter pris på at arbeidsgiver tøyer rammene for frontfaget, sier Hovedtillitsvalgtleder Ingun Gjerde.

Om oppgjøret

Apotek 1 Gruppen AS er medlem av Virke, og Farmaceutenes medlemmer i de heleide Apotek 1-apotekene følger Apotekoverenskomsten mellom Virke og Farmaceutene.

Det følger av overenskomsten at lønnsoppgjørene forhandles lokalt i virksomheten (selskapet, ikke det enkelte apotek), mellom HTV-gruppen og ledelsen.

I forberedelsen til oppgjøret har HTV-gruppen hatt stor nytte av innspill fra de andre tillitsvalgte på regionsjefnivå, og ikke minst fra de medlemmene som har gjennomført lønnssamtaler med sin apoteker og/eller regionsjef. Informasjon om forventningene ute i apotekene veier tungt i HTV-gruppens forberedelse til oppgjøret.