Vi er alle unike, og vi har ulike forutsetninger for å løse ulike oppgaver.

I arbeidslivet er det et grunnleggende krav til saklighet i arbeidsgivers disposisjoner og beslutninger. Med dette som utgangspunkt snakker vi ofte om diskriminering som usaklig forskjellsbehandling.

Hvis du opplever deg forskjellsbehandlet i jobbsammenheng, og er usikker på om du er utsatt for diskrimiering, kan du finne mer informasjon hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. Der finner du også veiledning for å klage et forhold inn for Diskrimineringsnemda.