Hovedtillitsvalgte for Farmaceutene i Apotek 1 kom torsdag 6. juni 2024 til enighet med kjeden i lønnsoppgjøret 2024.

Resultatet i oppgjøret ble et generelt tillegg på 4,51 %, etterbetalt fra 1. april 2024. Inkludert overheng og glidning har oppgjøret en årsramme på 5,4 %. Til sammenligning endte frontfaget på 5,2 %.

- Vi er fornøyd med dette resultatet, og opplever at arbeidsgiver har tatt våre argumenter på alvor i årets forhandlinger, sier Hovedtillitsvalgtleder Ingun Gjerde.

Ulempesatser

I forkant av oppgjøret har de hovedtillitsvalgte mottatt flere innspill fra medlemmer som ønsker å få ulempesatsene justert. Dette ble adressert i de sentrale forhandlingene i Virke, men ble der avvist da de nettopp hadde endret ulempesatsene til teknikerne for å tilpasse dem satsene i farmasøytoverenskomsten.

HTV-gruppen løftet også problemstillingen i de lokale lønnsforhandlingene i Apotek 1, men når partene i fellesskap så på kostnadene ved å gjøre endringer, var man enig om at dette ikke var noe som kunne prioriteres i årets oppgjør, da dette ville medført et betydelig lavere generelt lønnstillegg til alle.

- Jeg forstår at noen medlemmer kan mene dette er en feil prioritering, men jeg minner om at ulempesatser er knyttet til arbeidsplaner som kan endres, mens fastlønn utbetales uavhengig av dette. Der man opplever at lønn ikke gjenspeiler arbeidsinnsatsen og tiden man legger ned, oppfordrer vi til at man gjennomfører lønnssamtale med arbeidsgiver for å dokumentere de lønnsmessige utfordringene man opplever.

Om oppgjøret

Apotek 1 Gruppen AS er medlem av Virke, og Farmaceutenes medlemmer i de heleide Apotek 1-apotekene følger Apotekoverenskomsten mellom Virke og Farmaceutene.

Det følger av overenskomsten at lønnsoppgjørene forhandles lokalt i virksomheten (selskapet, ikke det enkelte apotek), mellom HTV-gruppen og ledelsen.

I forberedelsen til oppgjøret har HTV-gruppen hatt stor nytte av innspill fra de andre tillitsvalgte på regionsjefnivå, og ikke minst fra de medlemmene som har gjennomført lønnssamtaler med sin apoteker og/eller regionsjef. Informasjon om forventningene ute i apotekene veier tungt i HTV-gruppens forberedelser til oppgjøret.